Dyma gariad

Dyma gariad fel y moroedd,
Tosturiaethau fel y lli:
Twysog Bywyd pur yn marw�
Marw i brynu’n bywyd ni.
Pwy all beidio – chofio amdano?
Pwy all beidio – thraethu’I glod?
Dyma gariad nad ‘n angof
Tra fo nefoedd wen yn bod.

Ar Galfaria yr ymrwygodd
Holl ffynhonnau’r dyfnder mawr;
Torrodd holl argaeau’r nefoedd
Oedd yn gyfain hyd yn awr:
Gras – chariad megis dilyw
Yn ymdywallt ym� ‘nghyd,
A chyfiawnder pur – heddwch
Yn cusanu euog fyd.

Here is love, vast as the ocean,
Loving kindness as the flood,
When the Prince of Life, our Ransom,
Shed for us His precious blood.
Who His love will not remember?
Who can cease to sing His praise?
He can never be forgotten,
Throughout Heav’n’s eternal days.

On the mount of crucifixion,
Fountains opened deep and wide;
Through the floodgates of God�s mercy
Flowed a vast and gracious tide.
Grace and love, like mighty rivers,
Poured incessant from above,
And Heav’n’s peace and perfect justice
Kissed a guilty world in love.

William Rees
trans. William Edwards

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.